Een hypotheek als ondernemer? Zo werkt het!

published on 05 November 2020

Een hypotheek aanvragen als ondernemer werkt niet helemaal hetzelfde bij iemand in loondienst. De geldverstrekker wil meer informatie over uw inkomsten om zo betere inschatting te kunnen maken over de bestendigheid van uw ondernemersinkomen.

We behandelen de volgende punten:

 • Waar letten de geldverstrekkers op?
 • Welke gegevens moet ik gereed hebben?
 • Wat doet een adviseur voor u?
 • Bestendig inkomen berekenen
 • NHG of niet?

Veel ondernemers zien een hypotheek aanvragen als een enorme opgave, maar dit valt best mee als u de juiste gegevens klaar heeft staan. Het aanvragen van een hypotheek als ondernemer werkt inderdaad iets anders dan een particulier, maar met een aantal goede tips valt dit reuze mee.

Waar letten de geldverstrekkers op?

Het klopt dat geldverstrekkers veel van u willen weten als ondernemer. Dat is ook niet heel vreemd, u loopt als ondernemer financieel een stuk meer risico dan iemand die in loondienst is. De vragen zijn echter meestal logisch en goed door u te beantwoorden en/of te onderbouwen met de juiste documenten.

Het is al mogelijk om vanaf één volledig boekjaar een hypotheek te krijgen. Het is dan wel belangrijk dat u kunt aantonen dat uw bedrijf een zonnige toekomst tegemoet gaat. Er wordt dan eventueel gekeken naar uw arbeidsverleden, waar heeft u gewerkt en in welke mate kan dit bij dragen aan uw onderneming.

De winst uit uw onderneming staat voorop, maar toch is dit niet het belangrijkste. Er wordt ook naar de solvabiliteit (heeft u voldoende eigen vermogen?) en liquiditeit (zijn er niet meer schulden dan geld op de rekening?) gekeken. De geselecteerde NHG rekenexperts zullen, ongeacht of u kiest voor NHG een gedetailleerde analyse maken van deze cijfers. Zij kunnen eventueel ook vragen naar het inkomen van uw partner en de relatie betrekking tot uw onderneming. Door het partnerinkomen mee te nemen zal het risico voor de geldverstrekker lager zijn.

Wilt u weten hoe zo'n rapportage er uit ziet? Bekijk dan hier: ons voorbeeld inkomensverklaring ondernemer.

Bent u korter dan 3 jaar werkzaam? Dan kunt u voor een hypotheek met NHG terecht bij de NHG volgende geldverstrekkers:

 • ABN Amro
 • a.s.r.
 • BLG Wonen
 • NIBC Bank
 • Rabobank
 • SNS Bank
 • Woonfonds

Welke gegevens moet ik gereed hebben?

Om uw maximale hypotheek te berekenen zal er voor de geldverstrekker eerst een bestendig inkomen beschikbaar moeten zijn. Er zijn in Nederland vier partijen die door NHG zijn aangesteld die een inkomensverklaring ondernemer mogen opstellen. Werkt u zonder adviseur bent u vrij om deze rekenexperts te vergelijken, de kosten zullen niet veel verschillen, dit is voor een groot deel vanuit NHG bepaald. Wel is het goed om rekening te houden met de bereikbaarheid en de verwerkingstijden.

De belangrijkste documenten om klaar te hebben staan vindt u op de pagina met benodigde documenten. Het gaat hier uiteraard om de cijfers uit uw onderneming, maar ook een recent uittreksel uit het KvK-register en sinds kort een Corona-crisis-formulier. Dit formulier is nodig om te bepalen hoe uw onderneming deze crisis kan overleven. Heeft u geen last van de corona crisis, niks aan de hand. Ondervindt u wel last van de corona crisis wordt er doorgevraagd en bekeken of een hypotheek toch verantwoord kan worden verstrekt.

Zorg in ieder geval dat u de volgende documenten klaar heeft staan:

 • De jaarrekeningen van afgelopen 3 boekjaren
 • Vanaf 1 augustus lopend jaar ook de tussentijdse kwartalen
 • Aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar
 • Laatste 2 ontvangen inkomstenbelasting aanslagen

Op basis van deze gegevens wordt u bestendig inkomen berekend. Houdt er rekening mee dat er sommige gevallen ook naar extra documenten gevraagd kan worden. (Lees hier welke)

Bestendig inkomen berekenen

Dan komt het punt dat uw bestendig inkomen berekend gaat worden en er uiteindelijk een inkomensverklaring ondernemer wordt opgeleverd. De berekening is in essentie vrij simpel, uw inkomen van de afgelopen 3 jaar wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst hiervan wordt gemaximeerd op de hoogte van uw inkomen in het laatste jaar. Dan is dat grofweg uw bestendig inkomen.

Een voorbeeld:

2017: €19.000,- 2018: €23.000,- 2019: €20.000,- ----------------- Gemiddelde: €20.666,- Laatste jaar: €20.000,- €20.000,- = Bestendig inkomen

Natuurlijk wordt er niet alleen rekening gehouden met het saldo fiscale winst. Zo zijn inkomsten uit loondienst, loon vervangende uitkeringen, eventuele ontslagvergoedingen en een auto van de zaak van belang.

Een iets gedetailleerdere berekening maken? Gebruik onze gratis rekentool!

Wat doet een adviseur voor u?

Een adviseur kan eventuele lasten uit handen nemen en uw vragen inhoudelijk beantwoorden. De hypotheekadviseur kan ook inzicht geven in welke geldverstrekker het meest geschikt is voor u persoonlijk en waar de kans van slagen het grootst is. Feit is, alle gegevens voor het berekenen van uw toetsingsinkomen gaan door naar één van de vier rekenexperts, dit mag een hypotheekadviseur niet zelf doen. Dus weet u al wat u wie de geldverstrekker wordt, en zijn alle gegevens verzameld, kunt u de aanvraag voor een inkomensverklaring eventueel ook zelf doen. Dat scheelt al snel zo'n €2000,- aan advieskosten. Voor eventuele vragen kunt u namelijk ook bij de rekenexperts terecht, elke partij is telefonisch bereikbaar.

NHG of niet?

Dat is de vraag! In het artikel: NHG: wat is het eigenlijk? Wordt er al een uitleg gegeven wat NHG voor u kan betekenen. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt u als koper diverse voordelen. Zo zijn bijvoorbeeld uw maandlasten lager door een lagere rente. Echter de grootste reden om voor NHG te kiezen is zekerheid; voor u en voor de geldverstrekker. NHG staat garant dat u uw hypotheek kan betalen tot zo'n €310.000,- (2020). Heb je energiebesparende maatregelen mee gefinancierd? Dan mag je hypotheek bedrag 106% daarvan bedragen.

Conclusie

Het aanvragen van een hypotheek als ondernemen is echt niet zo'n zware klus als het lijkt. Verzamel de juiste documenten, verdiep u wat meer in de verschillen tussen de geldverstrekkers en kies een rekenexpert die op tijd uw inkomensverklaring ondernemer gereed kan hebben.